Press release 

The 2018 Degrowth Conference will host a range of academic, activist and artistic events
which will attract scholars, activists policy-makers and degrowth enthusiasts from all over
the world, as well as local community members. During the five days of the conference,
four keynote speeches, four plenaries and more than 150 parallel sessions on a plethora of
topics will take place, united by the goal to make a sustainable and just future possible.
Many of these will be of collaborative and participatory format. On the final day of the
conference, a public demonstration titled Malmö for justice will be held in central Malmö,
organised together with local groups

“We are excited to welcome such a wide and international group of people who are
interested in degrowth or want to get more familiar with it. We aim to provide an inclusive
and stimulating forum for learning and communication and hopefully contribute to the
much needed socio-ecological transformation” – says Ekaterina Chertkovskaya,
Coordinator of the 6th International Degrowth Conference.
For those who are unable to attend the conference in person, the keynote and plenary
sessions will be live-streamed through the Malmö Degrowth Conference website and the
recordings will be available online afterwards.
A press conference will be held on 21 August, before the opening of the Degrowth
Conference. For registration to attend the Degrowth conference and/or the press
conference, please send an email to Communication@malmo.degrowth.org. 

Click at the heading for more information.


Live streaming events
Keynotes and plenaries   
 https://www.youtube.com/channel/UCFikIQ7VuOf7YlNfFsjTSmA/    

PRESSMEDDELANDE

2018 års nerväxtkonferens kommer att innehålla en rad akademiska, aktivistiska och
artistiska evenemang som besöks av forskare, aktivister, beslutsfattare och
nerväxtentusiaster från hela världen, såväl som lokalbor. Under konferensens fem dagar
kommer fyra huvudtalare att framträda och fyra panelsamtal att hållas i plenum.
Dessutom kommer mer än 150 parallella sessioner kring en mängd olika ämnen att hållas,
med det gemensamma målet att möjliggöra en hållbar och rättvis framtid. Många av dessa
evenemang är utformade för att stimulera till aktivt deltagande. Under konferensens sista
dag kommer en offentlig demonstration, Malmö för rättvisa, att hållas i centrala Malmö i
samarbete med lokala grupper.

”Vi ser fram emot att välkomna en bred och internationell publik med intresse för
nerväxtfrågor eller nyfikenhet på ämnet. Vårt mål är att erbjuda ett inkluderande och
stimulerande forum för lärande och kommunikation, och förhoppningsvis bidra till den
socio-ekonomiska omställning som vårt samhälle behöver”, säger Ekaterina
Chertkovskaya, projektledare för årets konferens.
För den som inte kan besöka konferensen kommer huvudanförandena och panelsamtalen
att livestreamas via hemsidan och inspelningar kommer att göras tillgängliga i efterhand.
En presskonferens kommer att hållas 21 augusti innan nerväxtkonferensens invigning.
Om du som journalist vill närvara vid nerväxtkonferensen och/eller presskonferensen,
vänligen skicka ett mail till Communication@malmo.degrowth.org.Follow us on Twitter @degrowthsweden


View photos of the conference at: https://www.flickr.com/photos/163892284@N07/
The official Conference photographer is a local creator Martin Giles.
Originally from England, Martin has lived in Sweden and worked in the creative industry for over 30 years. Martin will be capturing and documenting the 2018 Degrowth Conference here in Malmö for the world to see! 
Martin's contact info and info page is at: www.myidea.se